Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. д-р Валентина Димитрова Митева

​Медицински университет - Варна, УМБАЛ "Св. Марина"


Катедра: Медицинска генетика
УС:
Е-поща: valentina.miteva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Родена е на 23.04.1984 г. в гр.Балчик,. През 2003 г. завършва  гимназия с Природоматематически профил в гр. Каварна,а през 2011 г -  медицина в Медицински университет Варна. От месец ноември 2011 г. до месец март 2012 г. работи по заместване в Лаборатория по медицинска генетика, а от февруари до септември  2016 г  -  като  лекар ординатор в Неврологично отделение в МБАЛ гр. Каварна. От месец октомври  2016 г. е избрана за асистент в Катедра по Медицинска генетика и e зачислена за специализация същата година.

Публикации

Член на

Член е на  Българско  Дружество по Генетика на Човека, на Европейското общество по Човешка генетика (ESHG) и на Българската педиатрична асоциация.