Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Веселина Андонова Няголова


Катедра: Славянски езици и комуникации
УНС:
Е-поща: veselina.niagolova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 012

 

Биография

​Родена на 13.03.1959 г. в гр. Провадия. Завършила българска филология в Университета "Константин Преславски" – гр. Шумен през 1981 г. и право в СУ "Св. Климент Охридски" през 2003 г. От 1988 г. Е преподавател в Катедрата по чужди езици на МУ – Варна. Основните и научни интереси и разработки са в областта на стилистиката на научната реч, теорията на текста и преподаването на език за специални цели.

Публикации

Член на

​ СУБ