Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. Екатерина Иванова Трендафилова


Катедра: Здравни грижи
УНС:
Е-поща: Ekaterina.Trendafilova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Публикации

Член на