Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​

Контакти

​​library@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 119 / 2606

​Библиотека в сграда „Ректорат“​

Директор
 
Румяна Иванчева Радева
Тел.: +359 52 677 113 / 2604

 

 

 

Комплектуване и обработка​ книги

Биляна Паскова КарамфиловаБиляна Паскова Карамфилова
Тел.: +359 52 677 113/ 2604
Е-mail: bilyana.karamfilova@mu-varna.bg​


 

 

 

 
Живка Петкова Рачева
Тел.: +359 52 677 041

 

 

 


Комплектуване и обработка периодика

 

Инж. Десислава Василева Костова
Тел. +359 52 677 050/ 2605
Е-mail: kostova@mu-varna.bg  Читални зали и заемни служби:

 
Библиотекар

Кремена Захариева Йорданова
Тел.: +359 52 677 041
E-mail: kremena.zaharieva@mu-varna.bg 


 
 
Невена Стойчева Атанасова
Тел.: +359 52 677 041
E-mail: Nevena.Atanasova@mu-varna.bg 

 

 

 
Евелина Иванова Бенева
Тел.: +359 52 677- 050/2606
Е-mail: beneva@mu-varna.bg

 

 

Весела Иванова Ангелова 
E-mail: Vesela.Angelova@mu-varna.bg

 

 

 

 

 
Книгозаемна за учебници - сутерен:
 
Тел.: +359 52 677 050/.2663

Библиографско-информационен център
Библиограф- информатор:

 
Александър Димитров Ненков
Тел.: +359 52 677 041
Е-mail: alexander.nenkov@mu-varna.bg

 

 

 

 
Сергей Сергеев Глинков
Тел.: +359 52 677 113/ 2604

 

 

 
 


Марина Димитрова Клисурова
Тел.: +359 52 677 113/ 2604


 

 
 

 
Теодор Христов Иванов 
E-mail: Teodor.Ivanov@mu-varna.bg
 

 

 

 


Петър Николаев Джабилов 
Организатор, библиотечна дейност
E-mail: Petar.Dzhabilov@mu-varna.bg
 
Костадинка Благоева Игнатова
Книговезец
E-mail: Kostadinka.Ignatova@mu-varna.bg

 

 

 

 

 


Милен Димитров Йовчев 
Програмист , електронни дигитални ресурси
 E-mail:Milen.Yovchev@mu-varna.bg
  


​​Дигитални ресурси
 
 
Инж. Десислава Василева Костова-Зайончковска
 
Тел. +359 52 677 050/2605
 
 
 
 

 
Милена Панайотова Ангелова- в отпуск по майчинство
Тел. +359 52 677 050/. 2605
E-mail: milena.shipkova@mu-varna.bg

 
 


 
 

 

Електронна читалня на самообслужване във Факултет по дентална медицина

 
Тел.: +359 52 677 050/ 2604, 2605
Е-mail: library@mu-varnabg
 
 

Електронна читалня на самообслужване в МБАЛ "Св. Марина", зала "Владимир Иванов"

 
Тел.: +359 52 677 050/2604,2605
Е-
mail
/ 2604, 2605: library@mu-varna.bg

 
 

 

Библиотека в Медицински колеж

Дафина Стефанова Тодорова
Тел.: +359 52 677 050/ 2219
E-mail: dafinka.todorova@mu-varna.bg

Филиал гр. Сливен

Библиотекар - организатор  

Соня Маринова Ношкова
Тел.: +359 895 586 464
Е-mail: s_noshkova@abv.bg

 

 

 
 
Филиал  гр. Шумен

 
 
Организатор - библиотекар​


  
Филиал гр. Велико Търново

 
​Светла Иванова Дончева
тел:062/69-00-23
E-mail: svetla.doncheva@mu-varna.bg