Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​

Контакти

​​library@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 119 / 2606

​Библиотека в сграда „Ректорат“​Директор
 
Румяна Иванчева Радева
Тел.: +359 52 677 113 / 2604

 

 

 

Биляна Паскова Карамфилова
Комплектуване и обработка​ книги

Биляна Паскова Карамфилова
Тел.: +359 52 677 041/ вътр. 2041
Е-mail: bilyana.karamfilova@mu-varna.bg​


 

 

Комплектуване и обработка​ книги

Живка Петкова Рачева
Тел.: +359 52 677 041/ вътр. 2041

 

 

Комплектуване и обработка​ книги

Невена Стойчева Атанасова
Тел.: +359 52 677 041/ вътр. 2041
E-mail: Nevena.Atanasova@mu-varna.bg 

Библиотекар

Кремена Захариева Йорданова
Тел.: +359 52 677 050/ вътр. 2219
E-mail: kremena.zaharieva@mu-varna.bg 

Библиотекар

Евелина Иванова Бенева
Тел.: +359 52 677- 050/ вътр. 2606
Е-mail: beneva@mu-varna.bg

 

 

Библиотекар

Весела Иванова Ангелова 
Тел.: +359 52 677 050/ вътр. 2965
Тел.: +359 52 677 129/ вътр. 2129
E-mail: Vesela.Angelova@mu-varna.bg

 


Библиограф- информатор

Александър Димитров Ненков
Тел.: +359 52 677 041/ вътр. 2041
Е-mail: alexander.nenkov@mu-varna.bg

 

 

Библиограф- информатор

Сергей Сергеев Глинков
Тел.: +359 52 677 113/ 2604

 

 

Библиограф- информатор

Марина Димитрова Клисурова
Тел.: +359 52 677 113/ 2604


 
 

Библиограф- информатор

Теодор Христов Иванов 
Тел.: +359 52 677 129 / вътр. 2129 
Тел.: +359 52 677 050 / вътр. 2965
E-mail: Teodor.Ivanov@mu-varna.bg
 

 

Програмист, електронни дигитални ресурси

Инж. Десислава Василева Костова-Зайончковска
Тел. +359 52 677 050/2605
 
 
 


Програмист, електронни дигитални ресурси

Инж. Милена Панайотова Ангелова- в отпуск по майчинство
Тел. +359 52 677 050/. 2605
E-mail: milena.shipkova@mu-varna.bg

 
 


Програмист, електронни дигитални ресурси

Инж. Милен Димитров Йовчев 
Тел.: +359 52 677 050/ вътр. 2605
E-mail:Milen.Yovchev@mu-varna.bg
 
Книговезец

Костадинка Благоева Игнатова
Тел.: +359 52 677 113 / вътр. 2909
E-mail: Kostadinka.Ignatova@mu-varna.bg

 

 

 


Електронна читалня на самообслужване във Факултет по дентална медицина
Тел.: +359 52 677 050/ 2604, 2605
Е-mail: library@mu-varnabg
 
 

Електронна читалня на самообслужване в МБАЛ "Св. Марина", зала "Владимир Иванов"

Тел.: +359 52 677 050/2604,2605
Е-
mail
/ 2604, 2605: library@mu-varna.bg

 
Библиотека в Медицински колеж

Дафина Стефанова Тодорова
Тел.: +359 52 677 050/ 2219
E-mail: dafinka.todorova@mu-varna.bg
Филиал гр. Сливен

Организатор - библиотекар​
Невена Василева Василева

 

  
Филиал  гр. Шумен
 
Организатор - библиотекар​

Елисавета Пламенова Великова

  
Филиал гр. Велико Търново

Организатор - библиотекар​

Светла Иванова Дончева
тел:062/69-00-23
E-mail: svetla.doncheva@mu-varna.bg