Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

На Медицински университет - Варна

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна има редовна институционална акредитация получена на 05.09.2013г., ​ с оценка 9,27 за срок от шест години.

Свидетелство за Институционална акредитация на МУ-Варна 

Програмна акредитация на професионални направления и специалности

​от регулирани и нерегулирани професии ​

№ по класификатора на областите на висшето образование Професионално направлениеФакултет/ специалност

Дадена акредитация от НАОА  (оценка; на дата)*

Акредитацията изтича на дата
Медицински университет - Варна ​ ​ ​ ​ ​ ​
7. Здравеопазване и спорт

 

 

​ 

 

7.1. Медицина

Факултет по медицина

Специалност "Медицина"

9.28

06.03.2014 г.


06.03.2020 г.

7.2. Дентална медицина

Факултет по дентална медицина

Специалност "Дентална медицина"


8.99

11.01.2018 г.​


11.01.2023 г.
7.3. Фармация

Факултет по фармация

Специалност "Фармация"

7.75

07.03.2013 г.

 

07.03 2018г.
 Факултет по обществено здравеопазване  
7.4.Обществено здравеСпециалност "Управление на здравните грижи"
8.26

23.06.2016 г.


​​  23.06.2021 г.
Специалност "Обществено здравеопазване"

7 ,89

18.10.2016г.


 

18.10.2021г.

 Специалност "Здравен мениджмънт"

7 ,89

18.10.2016г.


 

18.10.2021г.

 Специалност "Фармацевтичен мениджмънт"

7 ,89

18.10.2016г.


 

18.10.2021г.

Специалност "Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт"

7 ,89

18.10.2016г.

 

18.10.2021г.

7.5. Здравни грижиСпециалност "Медицинска сестра"

8.78

26.07.2018 г.​

26.07.2023 г.​
 Специалност "Акушерка"

8.79

26.07.2018 г.​


26.07.2023 г.​
7.5. Здравни грижи – нерегулирани специалности

Специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа"​


 

9.16

08.09.2017 г.08.09.2023 г.
Специалност „Опазване и контрол на общественото здраве"
9,16
08.09.2017г.
08.09.2023г.
​Оптометрист​9,16
08.09.2017г.
​08.09.2023г.
Медицински колеж - Варна ​ ​ ​ ​ ​ ​
7.5. Здравни грижиСпециалност "Помощник-фармацевт"

 8.96

08.06.2017г.

 


08.06.2022г.

 Специалност "Зъботехник"

9.05

18.05.2017г.

18.05.2023г.
Специалност "Медицински лаборант"

9.02

18.05.2017г.
11.05.2023г.

Специалност "Инспектор по обществено здраве"

8.86

08.06.2017г.


08.06.2022г.
 Специалност "Рехабилитатор"

8.86

22.06.2017г.

22.06.2022г.
 Специалност "Рентгенов лаборант"

8.60

21.05.2015г.

21.05.2020г.

 7.5. Здравни грижи – нерегулирани специалности

Специалност "Медицински козметик"


9.16

08.09.2017 г.​

08.09.2023 г.​

​Специалност "Медицински оптик"
​9,16
 08.09.2017г.
​08.09.2023г.
​​Филиал Сливен ​ ​  ​  
 7.5. Здравни грижи
Специалност „Медицинска сестра"

8.64  

26.07.2018 г.​

​26.07.2023 г.​
Специалност „Акушерка"
​8.43  
26.07.2018 г.​
​26.07.2023 г.​
Филиал Велико Търново ​ ​ ​ ​  
 7.5. Здравни грижи
Специалност „Медицинска сестра"


8.70   ​

26.07.2018 г.​

​26.07.2023 г.​
Специалност
"Акушерка"
​​8.81  
 26.07.2018 г.​
​26.07.2023 г.​
Филиал Шумен ​ ​ ​
 7.5. Здравни грижи
Специалност „Медицинска сестра"

​8.69  

26.07.2018 г.​

26.07.2023 г.​
Специалност „Акушерка"
​8.53   ​
26.07.2018 г.​
​26.07.2023 г.​

* Според Закона за висшето образование от 04.06.2004 г. акредитационните процедури се оценяваха по четирибалната система, включваща словесните оценки: „незадоволителна", „задоволителна", „добра" и „много добра", като „Задоволителна" беше най-ниската, а „Много добра" – най-високата възможна оценка. При получена "незадоволителна" оценка се правеше отказ за акредитация.

Според Изменение на Закона за висшето образование от 09.08.2011г., оценяването при акредитация се извършва по десетобална система, включваща оценките от 0 до 10,00. При получена оценка от 0 до 3,99 се прави отказ за акредитация. Когато получената оценка е от 4,00 до 4,99 срокът на валидност на акредитацията е 3 години, от 5,00 до 6,99 – 4 години, от 7,00 до 8,99 – 5 години и от 9,00 до 10,00 – 6 години. 

​Програмна акредитация на докторски програми ​ ​ ​ ​
№ по класификатора на областите на висшето образованиеПрофесионално направлениеДокторска програма

Дадена акредитация от НАОА  (оценка; на дата)*

Акредитацията изтича на дата
3. Социални, стопански и правни науки

 

 

 3.2. ПсихологияМедицинска психология

9,01

22.12.2017г.

 

       22.12.2023г.
3.7.Администрация и управление Организация и управление извън сферата на материалното производство ( в здравеопазването)

9,39

29.11.2017г.

 

29.11.2023г. 

4. Природни науки, математика и информатика

 

 ​4.1. Физически науки
​Медицинска физика
​8,91
19.12.2016 г.


​19.12.2021 г.
 4.2. Химически наукиБиоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества

9,54

26.02.2018г.

 

26.02.2024г.

4.3. Биологически наукиГенетика

9,57

26.07.2012 г.


В процедура
Биохимия

9,13

18.12.2017 г.

 ​

18.12.2023 г.

Микробиология

9.68

24.07.2017 г.

 

24.07.2023 г.

Вирусология

9.63

24.07.2017 г.

 

24.07.2023 г.

Физиология на животните и човека

9,32

26.07.2016 г.

 

26.07.2022 г.

Ботаника

9,65

30.03.2015г.

30.03.2021 г.
Медицинска биология

9,73

14.09.2015г.

14.09.2021 г.

7. Здравеопазване и спорт

 


7. 1. МедицинаАнатомия, хистология и цитология

Много добра

31.03.2011 г.

 

В процедура

Патологоанатомия и цитопатология

9,35

29.11.2012г.

 

29.11.2018 г.

Патофизиология

8,95

29.11.2012г.

 

В процедура

Клинична лаборатория

8,61

14.09.2012г.

 

В процедура

Вътрешни болести

Много добра

02.06.2011г.


В процедура

Гастроентерология

Много добра

02.06.2011г.

 

В процедура

Нефрология

8,92

29.11.2012г.


В процедура
Ендокринология

8,13

29.11.2012г.

 

В процедура

Белодробни болести

Много добра

02.06.2011г.

 

В процедура

Неврология

Много добра

27.01.2011 г.

 

В процедура

Психиатрия

Много добра

27.01.2011 г.


​В процедура 

Дерматология и венерология

Много добра

31.03.2011 г.

 

В процедура

Токсикология

8,95

12.12.2013 г.


В процедура

Фармакология / вкл. фармакокинетика и химиотерапия/

9,02

20.04.2017г.


 

20.04.2023г.

Медицинска радиология и рентгенология (вкл.използване на радиоактивни изотопи)

Много добра

31.03.2011 г.

 

В процедура

Епидемиология

9,25

11.10.2012г.

В процедура
Хигиена (вкл.трудова,комунална, училищна,радиационна и др.)

9,32

11.10.2012г.


В процедура
Инфекциозни болести

9,18

11.10.2012г.

 

В процедура

Ото-рино-ларингология

Много добра

27.01.2011г.

 

В процедура​

Офталмология

Много добра

27.01.2011 г.

 

В п​​роцедура

Обща хирургия

Много добра

24.03.2011 г.

 

​     В процедура
Анестезиология и интензивно лечение

9,33

25.07.2013 г.

25.07.2019 г.
Хематология и преливане  на кръв

9,82

29.11.2012г.

В процедура
Ортопедия и травматология

Много добра

31.03.2011 г.


В процедура

Неврохирургия

9.27

05.07.2018г.


05.07.2024г.

Урология

Много добра

24.03.2011 г.

 

В проц​едура

Гръдна хирургия

Много добра

24.03.2011 г.


В процедура

Акушерство и гинекология

9,28

14.09.2012г.


В процедура

Онкология

9,33

25.07.2013 г.

 

25.07.2019 г.

Кардиология

9.24

05.07.2018г.

 

05.07.2024г.

Съдова хирургия

9,02

14.09.2012г.

 

В процедура

Педиатрия

 9,20

29.03.2018г.

 

29.03.2024г. 

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

 

9,28

17.05.2018 г.

 

17.05.2024 г.

Медицина на бедствените ситуации

9,17

29.11.2012г.


В процедура
Професионални заболявания

8,81

11.10.2012г.

В процедура


Физиотерапия, курортология и рехабилитация

8,33

29.11.2012г.

В процедура

Съдебна медицина

8,77

29.11.2012г.

В процедура
Обща медицина

9,39

14.09.2012г.

В процедура

7.2. Дентална медицина

Хирургична стоматология

9,22

14.09.2012г.


В процедур
а
Ортопедична стоматология

8,76

12.06.2014 г.

12.06.2019 г.
Терапевтична стоматология

8,68

12.06.2014 г.

12.06.2019 г.
Детска стоматология

8,70

12.06.2014 г.

 

12.06.2019 г.

7.3. ФармацияТоксикология

8,95

12.12.2013 г.

В процедура
Фармацевтична химия
8,99
28.07.2016 г.

28.07.2021 г.


Фармакология / вкл. фармакокинетика и химиотерапия/
8.54

20.04.2017г.20.04.2022г.
7.4. Обществено здравеУправление на общественото здраве

9,70

06.02.2015г.

 

06.02.2021г.

Управление на здравни грижи

9,33

08.01.2015г.

 

08.01.2021г.

 


* Според Закона за висшето образование от 04.06.2004 г. акредитационните процедури се оценяваха по четирибалната система, включваща словесните оценки: „незадоволителна", „задоволителна", „добра" и „много добра", като „Задоволителна" беше най-ниската, а „Много добра" – най-високата възможна оценка. При получена "незадоволителна" оценка се правеше отказ за акредитация.

Според Изменение на Закона за висшето образование от 09.08.2011г., оценяването при акредитация се извършва по десетобална система, включваща оценките от 0 до 10,00. При получена оценка от 0 до 3,99 се прави отказ за акредитация. Когато получената оценка е от 4,00 до 4,99 срокът на валидност на акредитацията е 3 години, от 5,00 до 6,99 – 4 години, от 7,00 до 8,99 – 5 години и от 9,00 до 10,00 – 6 години.