Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Библиотечни ресурси

Собствени ресурси

 

Електронен каталог

Съдържа описания на книги, периодични издания, дисертации, дипломни работи и некнижни носители, налични в библиотеката на МУ-Варна

 

Бюлетин н​ови книги​

Съдържа описания на книги, периодични издания, дисертации, дипломни работи и некнижни носители по различните специалности на Медицината, Дентална медицина, Фармация и Обществено здравеопазване​​

Списък с книги с едногодишен достъп​

Книгите могат да се ползват само от компютърната читалня на библиотеката, с предоставена от нас парола.

Научни издания на автори от МУ-Варна

Автореферати и дисертации
/2011-2016г./

Съдържа описания на дисертации и автореферати на автори от МУ-Варна по
различните специалности на Медицината, Дентална медицина, Фармация и
Обществено здравеопазване, достъпни в библиотеката на МУ-Варна
Хабилитационни трудове на автори от МУ-Варна
/от 2012г./


Издания на автор​и от МУ​​-Варна​

Колекция от издания на автори от МУ-Варна или с тяхно участие, достъпни в библиотеката на МУ-Варна, 2016
Издания от конгреси и конференции​

Издания от научни конгреси, конференции и симпозиуми, национални и международни научни форуми с участие на автори от МУ-Варна​

Отворен достъп  Политика на отворен достъп​​
                              Академичен архив на МУ-Варна (Репозиториум)     
          

Научно-изследователски портал с отворен достъп до трудове на автори от Медицински университет – Варна. Репозиториумът е достъпен и чрез DART-Europe.

                   
DART-Europe

Портал за дисертации и хабилитационни трудове, създаден под егидата на LIBER (Асоциация на европейските научноизследователски библиотеки). Представя научната продукция на над 400 европейски университета, включително и на МУ-Варна.


Фондация НАБИС

​Национална академична библиотечно-информационна система предоставя възможност за едновременно  търсене от едно място в интегрираните каталози, дигиталните колекции, платените бази данни и списания на библиотеките, учредили Фондация НАБИС и на нейните асоциирани членове.

Научни бази данни

 Достъпът до тях е свободен през компютрите на територията на МУ-Варна, сграда „Ректорат“, Факултет по дентална медицина, Медицински колеж, УМБАЛ „Св. Марина“, МБАЛ „Св. Анна“.

В Библиотеката на МУ-Варна се правят регистрации за отдалечен достъп до базите ScienceDirect, Scopus, AccessMedicine и AccessSurgery. Заявки на потребители могат да се подават на място или на e-mail library@mu-varna.bg.

 

 

Бази данни, подходящи за справки за цитирания, Impact Factor на списания, резюмета от конференции и симпозиуми, патентна информация

 

Удобна база данни за търсене на пълнотекстови статии в списания на водещото медицинско издателство Elsevier

 

 

Подходяща база данни за справки за цитирания и търсене на резюмета на статии в списания на водещото медицинско издателство Elsevier

 

 

Любопитна база данни за сравняване на университети и институции по различни показатели


Достъп до база с интерактивни учебници


© The Toronto Video Atlas of Liver, Pancreas and Transplant Surgery 

Хирургичен видео атлас на Многопрофилната болница в Торонто за хирургия на черния дроб, панкреаса и трансплантация хирургия. Това е колекция от хирургични видео клипове в реално време, обогатени с 3D анатомични реконструкции. Представени са отворените или лапароскопски процедури с различна сложност, например чернодробни резекции, трансплантации, жлъчни резекции и Whipple процедури. Атласът показва модерни хирургични техники, прилагани при операции на черния дроб, панкреаса и в трансплантационната хирургия.


​Богата бази данни, подходяща за справки за цитирания, както и  за търсене и достъп до пълнотекстови статии в реферирани медицински списания - издателство EBSCO Host.  

MEDLINE Complete

Допълнително осигурен достъп до: Health Source - Consumer Edition, AHFS Consumer Medication Information, GreenFILE

​Удобно средство за обединено търсене в абонирани бази данни. Търсенето е по ключови думи, а интерфейсът е опростен, подобно на Google търсене.

Виж пове​че​​

​Програма за намиране на пълнотекстови статии в бази данни. Заявката е по ключови думи или по сфери на знанието. 

Виж по​​вече​​​
Свободен пълнотекстов достъп до списанията и архива на Springer
Включва над 2700 реферирани списания, повече от 100 000 книги от 1842 насам, и над 300 справочни издания.


​Бюлетин „Инфосвят“, серия "наука и образование" - информация в крак с тенденциите в образованието и науката. Виж повече.
ADVANCES IN BULGARIAN SCIENCE

Годишно издание на Националния център за информация и документация
(НАЦИД). Популяризира постиженията на съвременната българска наука във всички области на познанието.

Достъпът - в читалните на Библиотеката, или по заявка за отдалечен достъп (email: library@mu-varna.bg).
Информационен портал в областта на науката, медицината, технологията и образованието, съдържащ резюмета и пълни текстове на статии.


​Временни свободни ресурси​
Passport

Временен свободен достъп до електронната база данни Passport. В нея можете да откриете материали по: международен бизнес и маркетинг, мениджмънт, предприемачество, иконимика, външни работи, политически науки, здравни проучвания и др. Регистрацията в “Passport” е свободна и може да се използва на територията на всички сгради на университета.

​​Свободни  електронни ресурси,
които се използват директно за търсене на научна информация, или след кратка регистрация, която дава възможност за достъп до съответния ресурс

Обхваща повече от 23 милиона препратки към (био)медицинска литература от MEDLINE, науки за живота и онлайн книги. Влючва   линкове към пълнотекстово съдържание от PubMed Central и уебстраниците на издателя.

Над 4000 медицински списания, подредени по област в медицината, фактор на влияние, време на свободен достъп, заглавия и език.

Над 350 книги, подредени по област в медицината, фактор на влияние, заглавие, език, година и рейтинг.

Социална мрежа за учени и изследователи за обмен на научни работи, въпроси и отговори и за търсене на хора за работа в сътрудничество. 

Подразделение на библиотеката на Станфордския университет, която съдържа онлайн версии на референтни списания и друга научна информация.

Библиографска база данни и модел за кооперативно електронно публикуване в развиващите се страни. Базата данни съдържа 985 научни списания от различни държави достъпни в пълнотекстов формат.

Научни списания с отворен достъп. Базата съдържа над 9800 списания, над 5600 от които са достъпни на ниво статии. 

Списания на Oxford със свободен достъп.

Базирано във Обединеното Кралство издателство,  публикуващо 258 рецензирани научни списания със свободен достъп.


Списък със списания по дентална медицина в библиотеката на ADA (American Dental Association), някои от които са със онлайн свободен достъп.

Пълнотекстови електронни книги (на английски и руски език)

Медицински електронни книги (на руски език)

Медицински електронни книги (на руски език)

Медицински електронни книги (на руски език)
​Пълнотекстови електронни версии на редица водещи медицински периодични издания
​Независимо безплатно издание за общо-практикуващи лекари. Издава се от 1995 година. Съвременна пълна информация за диагностика и лечение на заболявания за лекари от всички специалности. Авторите на статиите са най-добрите  професионалисти в своите области.
Приканваме преподавателите от МУ-Варна да предоставят в библиотеката екземпляри от своите монографии, учебници, учебни помагала, дисертации и автореферати, във връзка с обособяване на представителна колекция “Научни издания на МУ-Варна”​​​.