Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Услуги

Библиотеката на МУ-Варна предоставя следните възможности пред своите читатели: 

Асистирано търсене на литература в електронния каталог ​​​​
Извършване на тематични справки ​Специалистите, преподавателите и студентите на МУ-Варна могат да заявяват и получават информация по избрана от тях тема от абонираните чужди пълнотекстови бази данни и Интернет. Услугата е безплатна за преподавателите, студентите и специалистите на МУ-Варна. За поръчки: Тел: +35952 677 113, вътр. 2604
Е-mail: sglinkov@mu-varna.bg, alexander.nenkov@mu-varna.bg.
Библиографски консултации 
Консултации за публикуване в български и чужди списания и оформяне на библиографски списъци към дисертационни трудове можете да получите на Тел: +35952 677 113, +35952 677 050, вътр. 2604, 2605 и Е-mail: library@mu-varna.bg. Услугата е безплатна за преподавателите, студентите и специалистите на МУ-Варна. ​
​​​​Междубиблиотечно заемане ​Преподавателите и студентите от МУ-Варна могат да поръчват чрез нас книги и копия на статии от периодични издания, които не са притежание на Библиотеката. За да се направи поръчка, са необходими точните библиографски данни за търсения документ. Заявената от Вас литература по междубиблиотечно заемане чрез библиотеката на МУ-Варна ще получите като хартиено копие или по електронен път (документите се изпращат в .pdf формат). Заплащат се по тарифата на библиотеката, изпълняваща поръчката. За заявки и допълнителна информация: телефон:  Тел: +35952 677 050, вътр. 2604
Е-mail: library@mu-varna.bg

Доставка на документи по електронен път
​Специалистите, преподавателите и студентите на МУ-Варна могат да заявяват и получават сканирани статии от периодични издания и части от книги от фондовете на Библиотеката. Документите се изпращат в .pdf формат. Услугата е безплатна за преподавателите, студентите и специалистите на МУ-Варна.За заявки и допълнителна информация: Тел:+35952​ 677 050, вътр. 2604
Е-mail: library@mu-varna.bg
Разпечатване и копиране на материали​Услугата се заплаща и е на разположение в библиотеките в сграда „Ректорат“ и Факултет по дентална медицина.
Персонална регистрация​Всички читатели на Библиотеката получават безконтактна читателска карта със създадена персонална регистрация. Това им позволява да ползват компютрите във всички филиали, да разпечатват и копират на място, да заемат и връщат самостоятелно литература чрез машините за самообслужване в библиотеките в сграда „Ректорат“ и в Медицински колеж.​