Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Библиотека

ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ​ - Съдържа описания на книги, периодични издания, дисертации, дипломни работи и некнижни носители, налични в библиотеката на МУ-Варна

 

БЮЛЕТИН НОВИ КНИГИ
 

НАУЧНИ БАЗИ-ДАННИ:


! Осигурен е пълен достъп до базите данни от компютрите на територията на МУ-Варна - сграда „Ректорат", Факултет п​​о дентална медицина, Медицински колеж, УМБАЛ „Св. Марина".​​ДОСТЪП ДО БАЗА С ИНТЕРАКТИВНИ УЧЕБНИЦИ, АКТИВЕН ДО 31.12.2014г.:
Достъп до колекцията с онлайн книги "Academic Complete"

 


Информационен портал в областта на науката, медицината, технологията и образованието, съдържащ резюмета и пълни текстове на статии


__________________________________________________________________________________________________

Свободен достъп до база данни с клинични случаи-активен от 21.01.2014 до 21.03.204г.

 

Упътвания за работа с "UpToDate"


__________________________________________________________________________________________________


В Библиотеката на МУ-Варна се правят регистрации за отдалечен достъп до базите ScienceDirect, Scopus, AccessMedicine и AccessSurgery. Заявки на потребители могат да се подават на място или на e-mail library@mu-varna.bg.
За отдалечен достъп базата-данни Web of Knowledge потребителите могат да се регистрират самостоятелно от компютрите на територията на университета.


Oперативна програма "Регионално развитие 2007-2013"​​​​​​​​