Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите

  • Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на МУ-Варна за 2016 г. :
     - месец Януари​​, ФевруариМарт​, Април​, MaйЮни​, Юли​​, Август​, Септември, Октомври​​, Ноември​, Декември

  • Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на МУ-Варна за 2017 г. :