Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите

  • Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на МУ-Варна за 2017 г. :

  • ​Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на МУ-Варна за 2016 г. :