Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Нели Павлова Борисова

​Зам. директор Филиал​​ Шумен


Катедра:
УС:
Е-поща: Neli.Borisova@mu-varna.bg
Телефон: 0884 992 493

 

Биография

Родена на 31.01.1983 г. в гр. Шумен. Завършила ШУ „Еп. К. Преславски"  през 2005г. бакалавър по  „Физика".  По-късно се дипломира в ШУ "Епископ Константин Преславски" със  специалностите  „Медицинска физика и радиоекология" (2007г.) и  „Екологични биотехнологии и контрол на храни" (2012 г.), магистърска степен . От 2012г.  до 2017г.  работи като учител в СУ „Йоан Екзарх Български" -  гр. Шумен.

Има участия в квалификационни курсове, обучения и семинари (със сертификати). 

Публикации

Член на

​Член на съюза на физиците в България.