Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Отдел Академична организация за клинични проучвания

Ръководител отдел "Академична организация за клинични проучвания"

Д-р Десислава Иванова Ванкова, д.м.
E-mail: acro.mu.varna@gmail.com;  Desislava.Vankova@mu-varna.bg 
Тел.: + 359 52 677 099; ет. 3, стая 321

Отворен достъп​Експерт

Кристалина Емилова Минкова – Шкодракова
E-mail: acro.mu.varna@gmail.com; minkova@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 099; ет. 3, стая 321
 Организатор
в отпуск по майчинство


​Искра Георгиева Петрова
E-mail: acro.mu.varna@gmail.com: iskra.mareva@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 099; ет. 3, стая 321​


Организатор

Надя Йорданова Стоянова 
E-mail: acro.mu.varna@gmail.com; Nadya.Stoyanova@mu-varna.bg  
Тел.: +359 52 677 099

 

 

 

Организатор 

Петя Иванова Саркизова
E-mail: acro.mu.varna@gmail.com; Petya.Sarkizova@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 099
 
Организатор 


Мирослава Пламенова Николова 

E-mail: mira@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 149; ет. 3, стая 320; Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.