Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Отдел Академична организация за клинични проучвания

Заместник-ректор "Иновации и транслационна медицина"

Проф.д-р Христина Николова Групчева,д.м.н 


 


 


 


 

Ръководител отдел, академична организация за клинични проучвания

 

Д-р Десислава Иванова Ванкова, д.м.

E-mail: acro.mu.varna@gmail.com; desislava.vankova@mu-varna.bg 

 

 
Тел.: + 359 52 677 099; ет. 3, стая 321 

Организатор "Академична организация за клинични проучвания"

Кристалина Емилова Минкова – Шкодракова

E-mail: acro.mu.varna@gmail.com

Тел.: +359 52 677 099; ет. 3, стая 321


 


 


 

Организатор "Академична организация за клинични проучвания"

Искра Георгиева Петрова

E-mail: acro.mu.varna@gmail.com

Тел.: +359 52 677 099; ет. 3, стая 321​


 


 


 

Организатор академична организация за клинични проучвания

 
Надя Йорданова Стоянова 
Тел.: +359 52 677 099

 

 

 

 

Академична организация за клинични проучвания


Петя Иванова Саркизова 

E-mail: acro.mu.varna@gmail.com

Тел.: +359 52 677 099