Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​​​​

Академичен състав

Директор "Департамент по чуждоезиково обучение и спорт"

Доц. Иван Стоянов Мерджанов, д.п.​
Е-поща: merdjanov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050, вътр. 2658


 


 

​​​​Катедра "Славянски езици и комуникации"

Ръководител катедра:

Е-поща: tacheva@mu-varna.bg 
Телефон: 052/ 677 012
 
Е-поща: svilena.stavreva@mu-varna.bg 
Телефон: 052/677 050, вътр. 2662


Е-поща: veselina.niagolova@mu-varna.bg 
Телефон: 052/ 677 050, вътр. 2659


Е-поща: katerina.peneva@mu-varna.bg 
Телефон: 052/ 677 050, вътр. 2659


Е-поща: petar.fotev@mu-varna.bg 
Телефон: 052/677 050, вътр. 2662


Телефон: 052/ 677 050, вътр. 2659Телефон: 052/ 677 050, вътр. 2659Е-поща: Velichka.Angelova@mu-varna.bg 
Телефон: +359 52 677 050, вътр. 2662Старши преподавател

Е-поща: Skocheva@mu-varna.bg 
Телефон: 052/ 677 050, вътр. 2659

Старши преподавател

Е-поща: sevda.hristova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050, вътр. 2659

 Старши преподавател

Е-поща: jordanka.stefanova@mu-varna.bg 
Телефон: 052/ 677 050, вътр. 2659
Валентина Тихомирова Симеонова 
Преподавател

Е-поща: V.Simeonova@mu-varna.bg 
Телефон: 052/ 677 050, вътр. 2659

 


Даниела Христова Иванова

Преподавател

E-mail: daniela.ivanova@mu-varna.bg


​УС по западни и класически езици

Ръководител УС:

Надежда Данова Амуджиева, д.ф.

Старши преподавател

Е-поща: nadezhda.amudzhieva@mu-varna.bg

Телефон: 052/ 677 050, вътр. 2662


Валентина Ангелова Райнова​

Старши преподавател

Е-поща: v.simeonova@mu-varna.bg

Телефон:052/677 050, вътр. 2661


 


 Веселин Ганчев Стойков​

Старши преподавател

Е-поща: veselin.stoikov@mu-varna.bg

Телефон:052/677 050, вътр. 2659


 


Лъчезар Евгениев Попов

Старши преподавател

Е-поща: lachezar.popov@mu-varna.bg

Телефон:052/677 050, вътр. 2659


 


Светла Димитрова Трендафилова​

Старши преподавател

Е-поща: svetla.trendafilova@mu-varna.bg

Телефон:052/677 050, вътр. 2661


 


Доц. д-р Иван Стоянов Мерджанов, д.п.​

Е-поща: merdjanov@mu-varna.bg

Телефон:052/677 050, вътр. 2658

 
Стела Красимирова Петрова ​

Преподавател

Е-поща: Stela.Petrova@mu-varna.bg
Телефон:052/677 050, вътр. 2659
Служебен адрес: гр. Варна 9000, бул. "Цар Освободител" № 84 ФДМ, каб.617
Приемно време: петък 9-11ч


Доц. Илина Цветанова Дойкова, д.ф. ​

Старши преподавател

 Е-поща: ilina.doykova@mu-varna.bg
Телефон:052/677 050, вътр. 2662


 


 

УС по физическо възпитание и спорт

Жулиета Георгиева Виденова​

Ръководител на УС

Е-поща: julieta.videnova@mu-varna.bg

Телефон: 052/ 677 130Ивелина Славчева Чекоева​ - в отпуск по майчинство

Старши преподавател

Е-поща: ivelina.chekoeva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 081

  

Даниела Антонова Петрова​

Старши преподавател

Е-поща: daniela.antonova.petrova@mu-varna.bg

Tелефон: 052/ 677 081


 


Георги Георгиев Филипов​

Преподавател

Tелефон: 052/ 677 081

Любен Иванов Чобанов​ 

Преподавател

Tелефон: 052/ 677 081