Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​​​​

Академичен състав

Директор "Департамент по чуждоезиково обучение и спорт"

Доц. Иван Стоянов Мерджанов, д.п.​
Е-поща: merdjanov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050, вътр. 2658


 


 

​​​​Катедра "Славянски езици и комуникации"

Ръководител катедра:


Е-поща: albena.dobreva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 012

 Е-поща: tacheva@mu-varna.bg 
Телефон: 052/ 677 012
 


Е-поща: silvena.stavreva@mu-varna.bg 
Телефон: 052/677 050, вътр. 2662


Е-поща: veselina.niagolova@mu-varna.bg 
Телефон: 052/ 677 050, вътр. 2659


Старши преподавател

Е-поща: katerina.peneva@mu-varna.bg 
Телефон: 052/ 677 050, вътр. 2659


Старши преподавател

Е-поща: petar.fotev@mu-varna.bg 
Телефон: 052/677 050, вътр. 2662


Старши преподавател

Телефон: 052/ 677 050, вътр. 2659Преподавател

Телефон: 052/ 677 050, вътр. 2659


Старши преподавател

Е-поща: Skocheva@mu-varna.bg 
Телефон: 052/ 677 050, вътр. 2659


Старши преподавател

Е-поща: sevda.hristova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050, вътр. 2659

 
Йорданка Тодорова Стефанова​ - в отпуск по майчинство
Старши преподавател

Е-поща: jordanka.stefanova@mu-varna.bg 
Телефон: 052/ 677 050, вътр. 2659

Е-поща: V.Simeonova@mu-varna.bg 
Телефон: 052/ 677 050, вътр. 2659

 Даниела Христова Иванова

Преподавател

E-mail: daniela.ivanova@mu-varna.bg

Телефон: 052/ 677 050, вътр.2662


Преподавател

Е-поща: Yordan.Rachev@mu-varna.bg

Телефон: 052/ 677 050
Катедра по западни и класически езици


Ръководител катедра:

Доц. Илина Цветанова Дойкова, д.ф.

 Е-поща: ilina.doykova@mu-varna.bg 
Телефон:052/677 050, вътр. 2662


 


Надежда Данова Амуджиева, д.ф.

Старши преподавател

Е-поща: nadezhda.amudzhieva@mu-varna.bg

Телефон: 052/ 677 050, вътр. 2662

 Веселин Ганчев Стойков​

Старши преподавател

Е-поща: veselin.stoikov@mu-varna.bg

Телефон:052/677 050, вътр. 2659


 


Лъчезар Евгениев Попов

Старши преподавател

Е-поща: lachezar.popov@mu-varna.bg

Телефон:052/677 050, вътр. 2659


 


Стела Красимирова Петрова ​

Преподавател

Е-поща: Stela.Petrova@mu-varna.bg
Телефон:052/677 050, вътр. 2659
Служебен адрес: гр. Варна 9000, бул. "Цар Освободител" № 84 ФДМ, каб.617
Приемно време: петък 9-11ч


Цветелина Видкова Вътева ​

Преподавател

Е-поща: Tsvetelina.Vateva@mu-varna.bg
Телефон:052/677 050, вътр. 2659


 Славея Чавдарова Горанова

Преподавател

Е-поща:

Телефон:052/677 050

Ивана Борисова Икономова – Иванова

Преподавател

Е-поща:

Телефон:052/677 050
УС по физическо възпитание и спорт

Жулиета Георгиева Виденова, доктор​

Ръководител на УС

Е-поща: julieta.videnova@mu-varna.bg

Телефон: 052/ 677 130Ивелина Славчева Чекоева​

Старши преподавател

Е-поща: ivelina.chekoeva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 081

 Даниела Антонова Петрова​

Старши преподавател

Е-поща: daniela.antonova.petrova@mu-varna.bg

Tелефон: 052/ 677 081


 


Георги Георгиев Филипов​

Преподавател

Е-поща: Georgi.Filipov@mu-varna.bg

Tелефон: 052/ 677 081Любен Иванов Чобанов​ 

Преподавател

Е-поща: Lyuben.Chobanov@mu-varna.bg

Tелефон: 052/ 677 081
Борис Митков Янков​ 

Преподавател

Е-поща: Boris.Yankov@mu-varna.bg

Tелефон: 052/ 677 081
Преподавател

Е-поща: 

Tелефон: 052/ 677 050Златка Янева Радуканова

Преподавател

Е-поща: 

Tелефон: 052/ 677 050Галина Димова Дикова

Преподавател

Е-поща:

Tелефон: 052/ 677 050