Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Доц. Албена Недкова Добрева д.ф.


Катедра: Славянски езици и комуникации
УС:
Е-поща: albena.dobreva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 012

 

Биография

Родена в град Варна. Завършила специалност „Българска филология" във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий" през 2000 г. От 2007 г. е преподавател в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт към Медицинския университет „Проф. д-р П. Стоянов" – Варна.

През 2014 г. защитава дисертация на тема „Умението говорене като продуктивен компонент на комуникативната компетентност по български език като чужд за общи и академични цели (върху материал от Европейската изпитна система за езикови сертификати ECL)" в Катедра „Български език", Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски". През 2016 г. завършва специалност "Английска филология" в ШУ "Епископ Константин Преславски". Хабилитирана е като доцент през 2018 г. Води лекции по българска граматика на английски език и по комуникативни умения в медицинската практика.

Публикации

Автор е на монографията „Как говорим за здраве“. Съавтор е на учебници. Има публикации в областта на чуждоезиковото обучение, съвременния български език, приложната лингвистика, социолингвистиката, сравнителното езикознание, медицинската комуникация.

Научни публикации​

Член на

ECL. Координатор и експерт (изпитващ и съставител на тестове) по български език като чужд към Европейския консорциум за сертифициране на постиженията по съвременни езици – гр. Печ, Унгария.