Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Формуляри

Попълнените заявки изпращайте на e-mail library@mu-varna.bg или на място в библиотеката на МУ-Варна, сграда Ректорат, ет.2


Заявка - Справка за цитирания

Заявка - Справка за IMPACT FACTOR

Заявка - библиографски справки

Заявка - отдалечен достъп до Access Medicine

Заявка - отдалечен достъп до Science Direct