Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Доц. Диана Станчева Димитрова д.пс.


Катедра: Филиал Велико Търново
УС:
Е-поща: dimitrova@mu-varna.bg
Телефон: 062/69-00-24

 

Биография

Родена на 16.04.1959 година в град Варна. През 1980 г. завършва Полувисшия медицински институт – Варна, специалност „Акушерка". През 1989 година придобива професионална квалификация по педагогика, а през 1999 година завършва ВСУ „Черноризец Храбър" с ОКС „бакалавър по социални дейност" и специализация по Социална психология. През 2003 се дипломира  в магистърска програма на  Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий" със специалност „Психология".  През 2013 година защитава дисертационен труд на тема „Страх от раждането и пренатална подготовка" и придобива научна степен „доктор". През 2015 получава магистърска степен по Управление на здравните грижи в Медицински университет-Варна.

Има завършени над 25 курса за повишаване на квалификацията измежду които: курс по семейно консултиране в California State University Northridge; курс по детска психоанализа „Франсоаз Долто" – Франция; курс към MotherLove, Inc към DONA International и др.

През 1999 година създава и ръководи първото в страната  „Училище за родители".


Публикации

Публикации:

  • "Акушерки на практика – учебно помагало",  София,  2010
  • "Пренатална и перинатална психология. Програми за родителска подготовка". Варна, 2011.
  • „Немедикаментозни методи за обезболяване на раждането" в съавторство с доц. д-р Стефан Цеков. Варна, 2013
  • „Нормално развитие и някои отклонения на нервно-психичното развитие в детска възраст" - в съавтортсво; Варна, 2015
  • Има 42 научни  публикации в областта на психология на бременността, раждането и акушерските компетенции;
  • Автор  на електронното списание „Мама112".

Научни публикации

Отворен  достъп


Член на

  • The Association For Prenatal And Perinatal Psychology And Health;
  • Българското дружество  на психолозите;
  • Българската асоциация на специалистите по здравни грижи;
  •  Българската асоциация по семейно планиране  и сексуално здраве.

 Председател на асоциация „Училища за родители".