Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Хомеопатия

Хомеопатията лекува човека, не болестта.

Хомеопатията идва от природата и действа в хармония с природата.

Хомеопатията е: успешна, „зелена", персонализирана.

Хомеопатията потенцира естествената жизнена сила на организма.

Хомеопатията е медицинска наука, която не е променила принципите си от създаването си до наши дни.

Доверете се на хомеопатията, а и на останалите неконвенционлани методи, предлагани в УЦИМ. Заповядайте в УЦИМ към Медицински университет-Варна, където университетски специалисти ще се погрижат за вашето здраве!


За лекаря хомеопат

Хомеопатията дава възможност на лекаря да интегрира всичките свои знания и целия си опит при лечението на своите пациенти.

Специалистът по хомеопатия в екипа на УЦИМ е Доц. Д-р Д. Ванкова, дм.

Клиничен профил:

Доц. Д-р Д. Ванкова е холистичен лекар, привърженик на цялостния подход към здравето. От 2000г. придобива специалност по социална медицина и организация на здравеопазването, магистър е по обществено здраве от Университета в Маастрихт, Холандия, а от 2018г. е доцент в Медицински университет, Варна (МУ-Варна). Работила е като лекар във вътрешно отделение и център за спешна помощ, като участъков терапевт и епидемиолог. Притежава диплома от Европейския комитет по хомеопатия (ECH) - 3 годишно обучение и 150 часа клинична практика под супервизия (2015-2018г.). В периода 2014-2016г. завършва академията по шуслерова терапия и интегративна медицина, и е сертифициран шуслеров терапевт. Преминала е много квалификационни курсове в областта на комплементарната и алтернативна медицина, между които: по класическа хомеопатия (1997-1998г., Варна); по клинична хомеопатия (2013-2014 г., I модул, МУ-Варна); по натуропатия (2016г., София), въведение в акупунктурата (2018г., МУ-Варна) и други.

Доцент д-р Д. Ванкова е сертифициран преподавател към Немската академия по хомеопатия и натуропатия (DAHN) и към Немския хомеопатичен съюз (DHU). Активно участва в национални и международни конференции за продължаващо медицинско и фармацевтично обучение по хомеопатия и интегративна медицина като гост-лектор и изследовател.

Членства в професионални съсловни организации: Български лекарски съюз (БЛС), Българска асоциация по обществено здраве (БАОЗ), European Public Health Association (EUPHA), Българско научно дружество по обществено здраве (БНДОЗ), Асоциацията на лекарите хомеопати в България (АЛХБ), Европейското общество по интегративна медицина в България (ЕОИМБ).

 

За пациентите

Всеки човек е една вселена. Всеки пациент се нуждае от персонализиран подход и специално внимание. Всеки болен страда по своему. Хомеопатията е лечебен метод, който отчита индивидуалните особености и лекува не само болестта, а човека в неговата цялост – ум, емоции и физическо тяло. Хомеопатия дава възможност на пациентите да направят крачка напред в опитите си да се справят със своите здравословни проблеми и с тези на членовете на семейството си. Хомеопатия дава възможност на лекаря и пациента да извървят пътя на лечебния процес заедно.

Милиони хора се лекуват с хомеопатия, защо и вие да не сте един от тях! Услугите, които предлагаме са: първичен хомеопатичен преглед/интервю, съставяне на индивидуален план за лечение и здравословно поведение плюс контролен преглед в рамките на 5 дни; хомеопатичен преглед/проследяване; хомеопатично лечение на остро състояние.


Хомеопатията като наука и лечебно изкуство

Кратка история на хомеопатията

Как протичат прегледите

За хомеопатията и за хомеопатичните лекарства

Специални условия за съхранение и приложение на хомеопатичните лекарства

FACEBOOK link