Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. Илина Цветанова Дойкова д.ф.


Катедра: Западни и класически езици
УС:
Е-поща: ilina.doykova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

​Родена е на 22.02.1967 в гр. Варна. През 1986 година завършва I Езикова гимназия с английски и немски език. През 1991 г. завършва специалност „Английска и българска филология" във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий" с магистърска степен. От 1993г. до 2002г. е преподавател по английски език за специални цели в Колеж по Туризъм, Варна. До 2014 г. е преподавател по английски за специални цели в Университета по приложни науки, гр. Хамбург, както и ръководител и преподавател по български език в Българското училище в същия град. Участва и координира три национални проекта по програма „Роден език и култура зад граница" към МОН. През 2015г. завършва едногодишна специализация „Обучението по български като чужд" към Софийски университет. През 2016г. защитава дисертация на тема: Adjective Complementation with BE and its Bulgarian Translation Equivalents („Адективната комплементация с ВЕ в английски език и българските й преводни еквиваленти") в докторска програма Германски езици, съвременен английски език на ШУ „Еп. Константин Преславски".

От 2015г. е старши преподавател в „Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт" към МУ-Варна.

Има над 10 участия в научни конференции. Основни научни разработки в областта на корпусна лингвистика, сравнително езикознание, български и английски за специални цели.

Публикации

Член на

​Член на BETA-IATEFL – Международна асоциация на преподавателите по английски език.​