Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Иван Николаев Андреев


Катедра: Здравни грижи
УС:
Е-поща: Ivan.Andreev@mu-varna.bg
Телефон: 062/ 69 00 23

 

Биография

Публикации

Член на