Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Изпитна сесия

Зимен семестър
Изпитни дати за зимен семестър на уч.2017/2018 г. за I курс спец. "Медицинска сестра"
Изпитни дати за зимен семестър на уч.2017/2018 г. за II курс спец. "Медицинска сестра"
Изпитни дати за зимен семестър на уч.2017/2018 г. за III курс спец. "Медицинска сестра"

Изпитни дати за зимен семестър на уч.2017/2018 г. за I курс спец."Акушерка"
Изпитни дати за зимен семестър на ​уч.2017/2018г. за II курс спец."Акушерка"​
Изпитни дати за зимен семестър на ​уч.2017/2018г. за III курс спец."Акушерка"
Летен семестър


Зимен семестър