Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Изпитна сесия

Летен семестър 2017/2018 г.
Изпитни дати редовна и поправителна сесия, летен семестър, специалност Акушерка I курс, учебна 2017-18г.
Изпитни дати редовна и поправителна сесия, летен семестър, специалност Акушерка II курс, учебна 2017-18г.
Изпитни дати редовна и поправителна сесия, летен семестър, специалност Акушерка III курс, учебна 2017-18г.

Изпитни дати редовна и поправителна сесия, летен семестър, специалност Медицинска сестра I курс,учебна 2017-18г.
Изпитни дати редовна и поправителна сесия, летен семестър, специалност Медицинска сестра II курс,учебна 2017-18г.
Изпитни дати редовна и поправителна сесия, летен семестър, специалност Медицинска сестра III курс, учебна 2017-18г.

Септемврийска поправителна сесия, специалност Акушерка I курс, учелбна 2017-18 г.
Септемврийска поправителна сесия, специалност Акушерка II курс, учебна 2017-18 г.
Септемврийска поправителна сесия, специалност Акушерка III курс, учебна 2017-18 г.

Септемврийска поправителна сесия, специалност Медицинска сестра II курс, учебна 2017-18 г.
Септемврийска поправителна сесия, специалност Медицинска сестра III курс, учебна 2017-18г.
Септемврийска поправителна сесия, специалност Медицинска сестра, I курс, учебна 2017-18г.


Зимен семестър 2017/2018г.
Изпитни дати за зимен семестър на уч.2017/2018 г. за I курс спец. "Медицинска сестра"
Изпитни дати за зимен семестър на уч.2017/2018 г. за II курс спец. "Медицинска сестра"
Изпитни дати за зимен семестър на уч.2017/2018 г. за III курс спец. "Медицинска сестра"

Изпитни дати за зимен семестър на уч.2017/2018 г. за I курс спец."Акушерка"
Изпитни дати за зимен семестър на ​уч.2017/2018г. за II курс спец."Акушерка"​
Изпитни дати за зимен семестър на ​уч.2017/2018г. за III курс спец."Акушерка"
Летен семестър


Зимен семестър