Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Изпитна сесия

Заповед за изменение на Заповед  за държавни изпити  за студентите от спец. Медицинска сестра" и "Акушерка" за уч. 2016/2017 г. - Филиал Сливен.
Заповед за провеждане на държавни изпити за студентите от спец."Медицинска сестра" и "Акушерка" за уч. 2016/2017 г. - Филиал Сливен.


Изпитни дати за септемврийска поправителна сесия на уч. 2016/2017 г. специалност "Акушерка"
Изпитни дати за септемврийска поправителна сесия на уч. 2016/2017 г. специалност "Медицинска сестра"

                                                                                                             *****

Изпитни дати за специалност "Акушерка", I-курс, летен семестър, уч. 2016/2017​ година
Изпитни дати за специалност "Акушерка", II-курс, летен семестър, уч. 2016/2017​ година

Изпитни дати за специалност "Акушерка", III-курс, летен семестър, уч. 2016/2017​ година

Изпитни дати за специалност "Медицинска сестра", I-курс, летен семестър, уч. 2016/2017​ година
​Изпитни дати за специалност "Медицинска сестра", II-курс, летен семестър, уч. 2016/2017​ година
Изпитни дати за специалност "Медицинска сестра", III-курс, летен семестър, уч. 2016/2017​ година

*****

Изпитни дати за зимен семестър на уч.2016/2017 г. за I курс спец."Акушерка"
Изпитни дати за зимен семестър на уч.2016/2017 г. за II курс спец."Акушерка"
Изпитни дати за зимен семестър на уч.2016/2017 г. за III курс спец."Акушерка"Изпитни дати за зимен семестър на уч.2016/2017 г. за I курс спец. "Медицинска сестра"
Изпитни дати за зимен семестър на уч.2016/2017 г. за II курс спец. "Медицинска сестра"
Изпитни дати за зимен семестър на уч.2016/2017 г. за  III курс спец. "Медицинска сестра"