Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Изпитна сесия

Изпитни дати редовна и поправителна сесия, летен семестър, специалност Акушерка I курс, учебна 2017-18г.
Изпитни дати редовна и поправителна сесия, летен семестър, специалност Акушерка II курс, учебна 2017-18г.
Изпитни дати редовна и поправителна сесия, летен семестър, специалност Акушерка III курс, учебна 2017-18г.

Изпитни дати редовна и поправителна сесия, летен семестър, специалност Медицинска сестра I курс,учебна 2017-18г.
Изпитни дати редовна и поправителна сесия, летен семестър, специалност Медицинска сестра II курс,учебна 2017-18г.
Изпитни дати редовна и поправителна сесия, летен семестър, специалност Медицинска сестра III курс, учебна 2017-18г.


Септемврийска поправителна сесия, специалност Акушерка I курс, учелбна 2017-18 г.
Септемврийска поправителна сесия, специалност Акушерка II курс, учебна 2017-18 г.
Септемврийска поправителна сесия, специалност Акушерка III курс, учебна 2017-18 г.

Септемврийска поправителна сесия, специалност Медицинска сестра II курс, учебна 2017-18 г.
Септемврийска поправителна сесия, специалност Медицинска сестра III курс, учебна 2017-18г.
Септемврийска поправителна сесия, специалност Медицинска сестра, I курс, учебна 2017-18г.

                                                                                                          ******

Изпитна сесия зимен семестър, спец. Медицинска сестра, I курс, учебна 2017-18г.
Изпитна сесия зимен семестър, спец. Медицинска сестра, II курс, учебна 2017-18г.
Изпитна сесия зимен семестър, спец. Медицинска сестра, III курс, учебна 2017-18г.

Изпитна сесия зимен семестър, спец. Акушерка I курс, учебна 2017-18г.
Изпитна сесия зимен семестър, спец. Акушерка II курс, учебна 2017-18г.
Изпитна сесия зимен семестър, спец. Акушерка III курс, учебна 2017-18г.


******

Изпитни дати летен семестър, специалност "Акушерка" I курс учебна 2016-2017 г.
Изпитни дати летен семестър, специалност "Акушерка" II курс учебна 2016-2017 г.
Изпитни дати летен семестър, специалност "Медицинска сестра" I курс учебна 2016-2017 г.
Изпитни дати летен семестър, специалност "Медицинска сестра" II курс учебна 2016-2017 г.

Изпитни дати септемврийска поправителна сесия, специалност "Акушерка" I курс учебна 2016-2017 г.
Изпитни дати септемврийска поправителна сесия, специалност "Акушерка" II курс учебна 2016-2017 г.
Изпитни дати септемврийска поправителна сесия, специалност "Медицинска сестра" I курс учебна 2016-2017 г.
Изпитни дати септемврийска поправителна сесия, специалност "Медицинска сестра" II курс учебна 2016-2017 г.

******

Изпитни дати зимен семестър специалност акушерка I курс учебна 2016-2017 г.
Изпитни дати зимен семестър специалност акушерка II курс учебна 2016-2017 г.
Изпитни дати зимен семестър специалност медицинска сестра I курс учебна 2016-2017 г.
Изпитни дати зимен семестър специалност медицинска сестра II курс учебна 2016-2017г