Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Изпитна сесия******

Изпитни дати летен семестър, специалност "Акушерка" I курс учебна 2016-2017 г.
Изпитни дати летен семестър, специалност "Акушерка" II курс учебна 2016-2017 г.
Изпитни дати летен семестър, специалност "Медицинска сестра" I курс учебна 2016-2017 г.
Изпитни дати летен семестър, специалност "Медицинска сестра" II курс учебна 2016-2017 г.

Изпитни дати септемврийска поправителна сесия, специалност "Акушерка" I курс учебна 2016-2017 г.
Изпитни дати септемврийска поправителна сесия, специалност "Акушерка" II курс учебна 2016-2017 г.
Изпитни дати септемврийска поправителна сесия, специалност "Медицинска сестра" I курс учебна 2016-2017 г.
Изпитни дати септемврийска поправителна сесия, специалност "Медицинска сестра" II курс учебна 2016-2017 г.

******

Изпитни дати зимен семестър специалност акушерка I курс учебна 2016-2017 г.
Изпитни дати зимен семестър специалност акушерка II курс учебна 2016-2017 г.
Изпитни дати зимен семестър специалност медицинска сестра I курс учебна 2016-2017 г.
Изпитни дати зимен семестър специалност медицинска сестра II курс учебна 2016-2017г