Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Курсови ръководители

Специалност „Акушерка"                                                                       Специалност „Медицинска сестра"

Първи курс                                                                                                    Първи курс

Д-р Иван Радков                                                                                           доц. Елена Желева 

Е-mail: Ivan.Radkov@mu-varna.bg                                                            Е-mail: elena.zheleva@mu-varna.bg

Втори курс                                                                                                     Втори курс

Ас. Пепа Миткова Димитрова- Чиликова                                                ас. Живка Маргосян

Е-mail: p.chilikova@mu-varna.bg                                                               E-mail: jivka.margosyan@mu-varna.bg

Трети курс                                                                                                      Трети курс

Ас. Мария Цочева                                                                                          ас. Мариана Желязкова

Е-mail: mariya.tsocheva@mu-varna.bg                                                      Е-mail: mariana.jelqzkova@mu-varna.bg

Четвърти курс                                                                                                Четвърти курс

Ас. Виолета Алексиева                                                                                  ас. Пепа Джеджева

Е-mail: violeta.aleksieva@mu-varna.bg                                                       Е-mail: pepa.djedjeva@mu-varna.bg