Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Курсови ръководители

Специалност „Акушерка" 

Първи курс                     
Ас. Виолета Алексиева                                
Е-mail: violeta.aleksieva@mu-varna.bg         

Втори курс      
Д-р Иван Радков                                                               
Е-mail: Ivan.Radkov@mu-varna.bg    

Трети курс         
Ас. Пепа Димитрова - Чиликова    
Е-mail: p.chilikova@mu-varna.bg        

Четвърти курс       
Ас. Мария Цочева                                                          
Е-mail: mariya.tsocheva@mu-varna.bg
Специалност „Медицинска сестра"

Първи курс
ас. Пепа Джеджева
Е-mail: pepa.djedjeva@mu-varna

Втори курс
доц. Елена Желева  
Е-mail: elena.zheleva@mu-varna.bg

Трети курс
ас. Живка Маргосян
E-mail: jivka.margosyan@mu-varna.bg

Четвърти курс
ас. Мариана Желязкова
Е-mail: mariana.jelqzkova@mu-varna.bg