Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Надежда Данова Амуджиева д.ф.


Катедра:
УС: Западни и класически езици
Е-поща: nadezhda.amudzhieva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 012, вътр. 2662

 

Биография

Родена на 04.03.1969 г. в гр. Габрово. Завършила класическа филология в Софийски университет „Климент Охридски" през 1993 г. От 1993 до 1997 г. работи като асистент по латински и старогръцки език във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий", а в периода 2001 – 2007 г. – като преподавател по същите дисциплини във ВСУ „Черноризец Храбър". От 2007 г. е преподавател по латински език в МУ-Варна. През 2010 г. завършва право във ВСУ„Черноризец Храбър".

Публикации

Има публикации и научни разработки в областта на римското право, методиката на преподаването на латински и старогръцки език, и техниката на превода от двата езика.

Научни публикации​

Член на