Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Органи за управление

Директор:
Доц.  Иван Мерджанов, д.п.
 
Съвет на департамента:
Проф.  Виолетка Тачева, д.ф.
Доц. д-р Иван Мерджанов, д.п.
Доц. Албена Добрева, д.ф.
Доц. Силвена Ставрева-Доростолска, д.ф.
Доц. Илина Дойкова, д.ф.
Ст. преп. Евдокия Скочева, д.ф.
Ст. преп. Надежда Амуджиева, д.ф.
Ст. преп. Йорданка Стефанова
Ст. преп. Веселина Няголова
Ст. преп. Севда Христова
Ст. преп. Катерина Георгиева
Ст. преп. Светла Трендафилова
Ст. преп. Валентина Райнова
Ст. преп. Лъчезар Попов
Ст. преп. Веселин Стойков
Ст. преп. Жулиета Виденова
Ст. преп. Ивелина Чекоева
Ст. преп. Даниела Петрова
Преп. Петър Фотев
Преп. Петя Райкова
Преп. Стела Петрова
Преп. Даниела Танчева – Стефанова
Преп. Величка Ангелова – Трънулова
Преп. Валентина Симеонова 
Преп. Даниела Иванова
Преп. Георги Филипов
Преп. Любен Чобанов