Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Органи за управление

Директор:

Доц.  Иван Мерджанов, д.п.

Съвет на департамента:

Проф.  Виолетка Тачева, д.ф.
Доц. д-р Иван Мерджанов, д.п.
Ст. преп. Йорданка Стефанова
Ст. преп. Веселина Няголова
Ст. преп.  Мария Костова, д.ф.
Ст. преп. Севда Христова
Ст. преп. Силвена Ставрева-Доростолска
Ст. преп. Катерина Георгиева
Ст. преп. Албена Добрева
Ст. преп. Евдокия Скочева
Ст. преп. Светла Трендафилова
Ст. преп. Валентина Райнова
Ст. преп. Илина Цветанова Дойкова
Преп. Йоана Рачовска
Преп. Лъчезар Попов
Ст. преп. Веселин Стойков
Ст. преп. Надежда Амуджиева
Ст. преп. Жулиета Виденова
Ст. преп. Ивелина Чокоева
Преп. Петьо Христов
Преп. Петър Петров Фотев
Преп. Петя Георгиева Райкова
Преп. Стела Красимирова Петрова
Преп. Митко Йовев Йовев
Преп.
Даниела Миткова Танчева – Стефанова