Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Отдел Телевизия MU-Vi.tv

MU-Vi.tv е образователнa телевизия със специализиран програмен профил МЕДИЦИНА  И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. Образователната същност на програмата се развива в две основни направления – образователна програма за специалисти от областта на медицината, фармацията и обществното здраве и образователна здравна програма за широка аудитория.

 Основната цел пред MU-Vi.tv е да предлага специализирана програма за професионалисти в областта на медицината. Това програмно направление предвижда широка трибуна на български и чужди специалисти с лекции, заснети операции, манипулации, рехабилитационни дйности и др. Разработва се и образователна програма на всички нива на медицинското образование – кандидат-студенти, медицински колежи, студенти, специализанти и докторанти по медицина, практикуващи лекари и среден медицински персонал.

e-mail: tv@mu-varna.bg

Ръководител, oтдел "Телевизия" 

Силвия Димитрова Николова-Стоянова - в отпуск по майчинство

E-mail: silvia.nikolova@mu-varna.bg

 тел:+359 52 677 125, 677 126, 677 127
 


 

Ръководител, специализирана програма

Ивелина Тодорова Фесчиева – Мартинова

 тел:+359 52 677 125, 677 126, 677 127

E-mail: Iva.Martinova@mu-varna.bg


 


 

Ръководител​ направление техническо обезпечаване и 

технически контрол върху продукцията

Пламен Емилов Дяков

Тел.: + 359 52 677 125, 677 126, 677 127
 
Компютърен аниматор

инж. Антон Димитров Антонов

Тел.: + 359 52 677 125, 677 126, 677 127

E-mail: anton.antonov@mu-varna.bg


 


 

Оператор, камера

Лазар Мариянов Еленков

Тел.: + 359 52 677-651

E-mail: lazar.elenkov@mu-varna.bg


 


Оператор, камера

Евтим Христов Христов    

Тел.: + 359 52 677-651

E-mail:Evtim.Hristov@mu-varna.bg


 


 

 

Видеомонтажист

Анатолий Георгиев Добрев

Тел: + 359 52 677 125, 677 126, 677 127

E-mail:anatolii.dobrev@mu-varna.bg

 


 

Видеомонтажист

инж. Тихомир Георгиев Стоянов

Тел.: + 359 52 677 125, 677 126, 677 127

E-mail: tihomir.stoyanov@mu-varna.bg 


Оператор, ефир

Благодар Радославов Данов

E-mail: Blagodar.Danov@mu-varna.bg​

Тел.: + 359 52 677-651

 Организатор програма, телевизия

Даниела Чернева Илиева

E-mail: daniela.ilieva@mu-varna.bg

Тел.: + 359 52 677 125, 677 126, 677 127

 Оператор, ефир
Анастас Николов Матеев

 Тел.: + 359 52 677 125, 677 126, 677 127

 

 
Тонрежисьор
Волен Иванов Войнов
E-mail: Volen.Voinov@mu-varna.bg
​Тел.: + 359 52 677 125, 677 126, 677 127


Репортер, журналист
Геновева Цветкова Донкова
E-mail: Genoveva.Donkova@mu-varna.bg
Teл.: +359 52 677 125