Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Доц. д-р Светлозар Николов Стойков д.м.


Катедра: Здравни грижи
УС:
Е-поща: Svetlozar.Stoikov@mu-varna.bg
Телефон: 0888 715 066

 

Биография

ОБРАЗОВАНИЕ И ДИПЛОМИ:

1986 г. – Висше медицинско образование в Медицински университет, гр. Плевен, като първенец на випуск (диплом № 1246/86).

1992 г. –Придобита специалност по акушерство и гинекология (диплом № 38546/01.01.92).

1994 г. – Диплом за научна степен "Кандидат на медицинските науки" (доктор) (диплом №23052/29.04.94).

2007 г. –"Магистър по икономика", специалност "Застраховане и социално дело, магистърска програма "Здравен мениджмънт", в Стопанска академия "Д. Ценов", гр. Свищов (диплом №039268/27.04. 2007).

2007 г. – придобито научно звание „Доцент"  към Акушерска клиника, при Катедра "Акушерство и гинекология", МУ- Плевен (диплом № 24227/11.05. 2007 г.)

ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ:

1986-1987 г. – ординатор в АГО при Районна болница, гр. Горна Оряховица.

1987-1990 г. – ординатор в АГО при Окръжна болница "Д-р Стефан Черкезов", гр. Велико Търново.

1990-1993 г. – редовен аспирант в Катедра "Акушерство и гинекология" при ВМИ-Плевен.

1993-1996 г. – ординатор по чл. 68 в Катедра "Акушерство и гинекология" при ВМИ-Плевен.

1996-2007 г. – асистент, старши асистент, главен асистент в Катедра "Акушерство и гинекология" при МУ-Плевен.

2007 г. –доцент по акушерство и гинекология към Акушерска клиника, при Катедра "Акушерство и гинекология", МУ-Плевен

2008 г. – Ръководител-катедра "Акушерски грижи" при факултет "Здравни грижи", МУ-Плевен.

2015 г. – Началник-отделение по акушерство и гинекология, МОБАЛ „Стефан Черкезов" АД, гр. Велико Търново

2015 г. – Доцент към Катедра „Здравни грижи", при Медицински университет, гр. Варна

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

У нас и в чужбина – 15.


Публикации

​Научни публикации и участия в научни форуми у нас и в чужбина – 90.

Член на