Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

биол. Анюта Георгиева Милева


Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: animilewa@abv.bg/ aniut.mileva@mu-varna.bg
Телефон: +35952677050

 

Биография

Родена през 1959 г. Завършва биология в СУ „Климент Охридски" през 1983 г. и аспирантура в ЗИН към Руската АН в Санкт Петербург през 1991 г. Има над 21 години стаж като биолог. Работила е в БАН – Централна лаборатория по обща екология, София и Институт по океанология, Варна. Заемала е длъжността завеждащ микробиологична лаборатория в СПСОВ и Нестле – България. От 2012 г. е биолог в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика.

Публикации

Член на