Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Доц. Габриела Станева Цанкова д.б.

гр. Варна , бул. "Цар Освободител" №84, Медицински Колеж


Катедра: Катедра по предклинични и клинични науки
УНС:
Е-поща: gabriela.tsankova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Родена на 22.05.1970г. в гр. Шумен. Завършила през 1989г.  ИПЗКССО- Варна специалност “Медицински лаборант”. През 2000г. завършва Шуменски Университет специалност “Биология  и химия”. От 2001г. е преподавател по практика в УНС "Медицински лаборант".

Публикации

Член на