Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Димитринка Иванова Инджова


Катедра: Фармацевтични технологии
УС:
Е-поща: dimitrinka.indjova@mu-varna.bg
Телефон:

 

Биография

Публикации

Член на