Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

биол. Марина Димитрова Даскалова


Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: mdaskalova65@abv.bg / marina.daskalova@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 050

 

Биография

Образование:

Висше образование -  ШУ „ Епископ Константин Преславски „  -  Биология и Химия –магистърска степен – 1996г.

Придобити научни степени и заемани академични длъжности: нямам

Области на професионален интерес: Биохимия, работа с експериментални животни, практически упражнения със студентите по Медицина, Дентална медицина и Фармация, отговарям за организацията на изпитните сесии на студентите по Медицина, Дентална медицина и Фармация и  нанасяне на оценките от изпитите по биохимия.

Публикации

Член на