Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

биол. Марина Димитрова Даскалова


Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: mdaskalova65@abv.bg / marina.daskalova@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 050

 

Биография

Родена през 1965 година. Завършва магистратура по биология и химия в ШУ "Епископ Константин Преславски" през 1996 г. От 2010 г. е биолог в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика.

Публикации

Член на