Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Aс. Надежда Антонова Иванова

Варна 9002, Медицински Университет – Варна, Факултет „Фармация", бул. "Цар Освободител" №84, Катедра по фармацевтични технологии 


Катедра: Фармацевтични технологии
УС: Радиофармация
Е-поща: nadejda.ivanova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 247

 

Биография

​Родена на 26.06.1989 г. в гр.Варна. През 2013г. завършва МУ-София, Фармацевтичен Факултет. От 2014 г. е асистент към Фармацевтичен Факултет на МУ Варна, Катедра"Фармацевтични технологии".

Публикации

Член на