Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Павлина Миткова Косева

Медицински колеж - Варна, гр. Варна ул. "Цар Освободител" 84


Катедра: Фармацевтична химия
УС:
Е-поща: pavlina.koseva@mu-varna.bg
Телефон: +35952677252

 

Биография

Химик в Катедра по фармацевтична химия.

Завършва ТУ-Варна през 1996 г. със специалност Индустриален мениджмънт. През 2012 г. завършва  Медицински колеж-Варна със специалност помощник-фармацевт.  От 2013 г. работи в МУ-Варна като химичен лаборант. През 2016 г. завършва магистратура в ШУ “Константин Преславски“ , специалност Органична химия. От 2017 г. работи на длъжност химик.

Публикации

Член на