Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Павлина Миткова Косева

Медицински колеж - Варна, гр. Варна ул. "Цар Освободител" 84


Катедра: Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт
УС:
Е-поща: pavlina.koseva@mu-varna.bg
Телефон: +35952677252

 

Биография

Химичен лаборант в Катедра по фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт

Родена през 1973г. Завършва ТУ-Варна през 1996г. със специалност Индустриален мениджмънт. През 2012г. завършва  Медицински колеж-Варна със специалност помощник-фармацевт.  От 2013г. работи в МУ-Варна като химичен лаборант.

Публикации

Член на