Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Биол. Стефка Маринова Стоева


Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: stefsto@gmail.com / stefka.stoeva@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 050

 

Биография

Родена през 1966 година. Завършва магистратура по биохимия и микробиология в СУ „Климент Охридски" през 1994 г. От 2002 г. е биохимик в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика. Участва в разработване на методологията и осъществяването на научите проекти.

Публикации

Член на