Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Гл. ас. Веселина Здравкова Панайотова д.х.

Факултет Фармация, ет. 3, каб. 311​


Катедра: Химия
УС:
Е-поща: ivanova@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 050, вътр. 2948

 

Биография

Родена на 8.11.1984 г. в гр. Варна. През 2009г. завършва магистратура “Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ“ в Софийски Университет „Св.Климент Охридски“.  От 2010 г. е докторант в Медицински Университет “Проф. д-р П. Стоянов“, а през 2012 г. е назначена като асистент в Катедра химия.

Води упражнения по Химия (лабораторни упражнения и семинари за студенти I курс, специалност “Медицина” – българоезично и англоезично обучение), по Обща и органична химия и Аналитична химия (лабораторни упражнения и семинари за студенти I курс, специалност “Медицински лаборант”, Медицински колеж).

Научните й интереси са в областта на химия на храни, биоорганичната химия, химия на природните и биологичноактивни вещества, инструментални методи за анализ.

Участия в научни форуми:

Veselina Ivanova, Mona Stancheva, Phytosterols in some algae from the Black Sea coast, 9th International Symposium on Obesity and Related Diseases (ISORD), Satellite of the 18th European Congress on Obesity, May 21-23 2011, Albena, Bulgaria

Albena Merdzhanova, Diana Dobreva, Veselina Ivanova, Mona Stancheva, Fatty acids and fat-soluble vitamins in wild fish species from Danube River, 22nd Annual Assembly of IMAB, May 3-6, 2012, Golden Sands, Varna, Bulgaria

Albena Merdzhanova, Mona Stancheva, Lubomir Makedonski, Veselina Ivanova, FATTY ACID COMPOSITION OF BULGARIAN BLACK SEA FISH SPECIES, International Conference Chimia 2012 “New trends in applied chemistry, Ovidius University of Constanta, May 24-26, 2012, Constanta, Romania

Veselina Ivanova, “Fatty acid composition and fat-soluble vitamins in Black Sea algae”, WORKSHOP “Safety and nutrition value of Black sea foods”, Medical University – Varna, June 11-13, 2012, "St.  Konstantin and Helena” Varna, Bulgaria

Публикации

Научни публикации​

Отворен достъп​

Mona Stancheva, Veselina Ivanova, Katya Peycheva, Determination of heavy metals in Black Sea Mytilus galloprovincialis and Rapana venosa, Scripta Scientifica Medica, 44(2), 27-30, (2012)

Veselina Ivanova, Todorka Sokrateva, Mona Stancheva, Heavy metals in surface sediments of Varna Bay and Varna Lake (Black Sea, Bulgaria), Сборник Научни трудове “40 години Шуменски университет (1971-2011)”, 329-335, (2012)

Veselina IVANOVA, Mona STANCHEVA, Albena MERDZHANOVA, Fatty acids composition of macroalgae from Bulgarian Black Sea coast, Ovidius University Annals of Chemistry, 23(1), 35-40, (2012)

Veselina Ivanova, Mona Stancheva, Daniela Petrova, Fatty acid composition of Black Sea Ulva rigida and Cystoseira crinita, Bulgarian Journal of Agricultural Science (in press)

Член на