Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. фарм. Вилиана Едуардова Гуглева

Факултет по фармация - Варна, гр. Варна ул. "Цар Освободител" 84


Катедра: Фармацевтични технологии
УС:Технология на лекарствените форми и биофармация
Е-поща: viliana.gugleva@gmail.com / viliana.gugleva@mu-varna.bg
Телефон: +35952677247

 

Биография

​Родена през 1987 г. в гр. Варна. През 2011 г.завършва МУ-София, Фармацевтичен Факултет. От 2012 г. е асистент към Фармацевтичен Факултет на МУ-Варна, Катедра ”Фармацевтични науки”.

Публикации

Член на

Член на Български Фармацевтичен Съюз