Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. фарм. Вилиана Едуардова Гуглева

Факултет по фармация - Варна, гр. Варна ул. "Цар Освободител" 84


Катедра: Фармацевтични технологии
УС:Технология на лекарствените форми и биофармация
Е-поща: viliana.gugleva@gmail.com / viliana.gugleva@mu-varna.bg
Телефон: +35952677247

 

Биография

Родена през 1987 г. в град Варна. През 2006 година завършва с отличие средното си образование в ГПЧЕ „Йоан Екзарх” гр. Варна с профил  немски език. Дипломира се като магистър по „Фармация” от Медицински Университет - София през 2011г. По време на следването си провежда допълнителна специализация -  профил промишлена фармация. През 2012г. печели конкурс за асистент към Фармацевтичен Факултет на Медицински Университет - Варна, катедра „Фармацевтични науки”. Придобива специалност по „ Технология на лекарствата с биофармация” през 2016г.

Публикации

​​Съавтор на 4 учебни тетрадки по „Технология на лекарствените форми и биофармация”.

Научни публикации​

Член на

​Български Фармацевтичен Съюз (БФС), Българска Асоциация за Лекарствена Информация (БАЛИ)