Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. фарм. Мирена Георгиева Добрева

Факултет по фармация - Варна, гр. Варна ул. "Цар Освободител" 84


Катедра: Фармацевтични технологии
УС:Технология на лекарствените форми и биофармация
Е-поща: mirena.dobreva@gmail.com / mirena.dobreva@mu-varna.bg
Телефон: +35952677247

 

Биография

​Родена на 08.09.1979 г. в гр. Русе. През 2002 г. завършва Медицински колеж гр. Варна и през 2011 г. МУ – Пловдив, Фармацевтичен факултет. От 2012 г. е асистент към Фармацевтичен факултет на МУ – Варна, Катедра “Фармацевтични науки”.

Публикации

Член на