Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

ас. Наталина Константинова Панова

9004 Варна, бул. “Цар Освободител” № 84, Медицински университет – Варна


Катедра: Физика и биофизика
УС:
Е-поща: panova@mu-varna.bg
Телефон: +35952677259

 

Биография

През 2000 г. завършва физика в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ гр.Шумен, с придобита магистърска степен по специалността „Медицинска физика и радиоекология“. От 2001 г. е асистент в Катедрата по физика и биофизика на Медицински университет „д-р Параскев Стоянов“ - Варна.

Придобива специалност по биофизика през 2009 година.

Публикации

Има 4 научни публикации и 4 участия с доклади в научни форуми в страната и чужбина.

Научни публикации​

Член на