Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Доц. Станислава Кателиева Георгиева д.х.

​Факултет Фармация, ет. 4, каб. 414​


Катедра: Химия
УС:
Е-поща: stanislavavn@mail.bg / stgeorgieva@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 050, вътр. 2934

 

Биография

Завършва ПУ "Паисий Хилендарски" през 1995 г като магистър по химия със специалност Университетска Химия. През 2006 г завършва следдипломна специалност "Санитарна химия" в Медицински университет – София. От 1999 до 2008 г е химик в РЗИ – Варна. От 2008 работи в МУ – Варна като химик, а от 2011 като асистент по Химия. През май 2013 г. защитава дисертация за присъждане на научна степен „доктор по химия" на тема „Определяне на остатъчни хлорорганични замърсители в черноморски риби". През март 2014 печели конкурс за главен асистент по Аналитична химия. Води упражнения по Химия на студенти специалност „Медицина" и Аналитична химия на студенти специалност "Магистър фармацевт" и "Помощник фармацевт".

Научни интереси в областта на биоорганичната химия, химия на природните и биологичноактивни вещества. Научна дейност: въвеждане и адаптиране на газ-хроматографски методики за анализ на хлорорганични пестициди, полихлорирани бифенили и други хлорорганични замърсители в храни; изследване на устойчиви органични замърсители в черноморски и сладководни риби, други морски организми, и в майчино мляко. Работила по проект "Безопасност и качествен състав на черноморски хранителни продукти".

Публикации

Научни публикации

M. Stancheva, S.Georgieva, L.Makedonski. Organochlorine pollutants in fish from Bulgarian region of the Black Sea, Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, September 2013, 5 (3), 243 – 251

M. Stancheva, S. Georgieva, L. Makedonski, Persistent Organic Pollutants - PCBs and DDTs in fish from Danube River and from Black Sea, Bulgaria. CBU INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTEGRATION AND INNOVATION IN SCIENCE AND EDUCATION, 2013, Praga

Stanislava Georgieva, Mona Stancheva, Lubomir Makedonski, Polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides in turbot (Psetta maxima maeotica) from Bulgarian Black Sea, Scripta Scientifica Medica, Medical University - Varna, vol. 45, suppl. 4, 2013, pp. 14-20

S. Georgieva, M. Stancheva and L. Makedonski, Organochlorine pesticides and PCBs in marine fish, Ovidius University Annals of Chemistry, Vol. 23, Number 1, pp.92-98, 2012


Участия в научни форуми през последните две години:


4th MoniQA International Conference, 26 February – 1 March 2013, Budapest, Hungary, M. Stancheva, L. Makedonski, S., Polychlorinated Biphenyls in Fish from Black Sea, Bulgaria

International Conference on Integration and Innovation in Science and Education, April 7-14,  2013,  Prague,  Czech Republic, M. Stancheva, S. Georgieva, L. Makedonski Persistent Organic Pollutants - PCBs and DDTs in fish from Danube River and from Black Sea, Bulgaria

EuroFoodChem XVII, 7 - 10 may 2013, Istanbul, Turkey, M. Stancheva, S. Georgieva, L. Makedonski, DDT and its metabolites in fish from Black Sea, Bulgaria

MARES2020, 17 - 20 September 2013, Golden Sands Resort, Bulgaria, Institute of Oceanology (IO-BAS) Bulgarian Academy of Sciences, INDICATOR POLYCHLORINATED BIPHENYLS IN FISH FROM BLACK SEA COAST OF BULGARIA, Stanislava Georgieva, Mona Stancheva, Lubomir Makedonski

14th International Nutrition & Diagnostics Conference, September 2 - 5, 2014, Prague, Czech Republic Polychlorinated Biphenyls and organochlorine pesticides in marine fish species from Black Sea, Bulgaria: Levels, estimated human intake and risk assessment, Stancheva M., Georgieva S., Makedonski L. 

33rd Balkan Medical Week 2014, National Military Circle – Bucharest, Romania 8 – 11 October, Persistent organic pollutants in marine fish species from Black Sea, Bulgaria: Levels, estimated human intake and risk assessment, 2014Georgieva S., M. Stancheva, L. Makedonski

AQUACULTURE EUROPE 2014, Donostia–San Sebastián, Spain, October 14-17, 2014, Persistent organic pollutants in mussel (Mytilus galloprovincialis) from Black Sea, Bulgaria, Stancheva M., S. Georgieva, L. Makedonski, S. Vutov

International Symposium on Food Safety and Quality: Applications of Nuclear and Related Techniques,Vienna, Austria, 10 – 13 November 2014, Polychlorinated Biphenyls in Fish from Black Sea, Bulgaria, Stancheva M, S. Georgieva, L. Makedonski

Отворен достъп


Член на