Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. фарм. Стефан Раднев Стефанов

Варна 9002, Медицински Университет – Варна, Факултет „Фармация", бул. "Цар Освободител" №84, Катедра по фармацевтични технологии 


Катедра: Фармацевтични технологии
УС:Технология на лекарствените форми и биофармация
Е-поща: crusaderss66@gmail.com / stefan.stefanov@mu-varna.bg
Телефон: +35952677248

 

Биография

​Роден през 1966 г. През 1991 г.завършва Медицинска Академия София, специалност фармация. От 2012 г. е асистент към Фармацевтичен Факултет на МУ-Варна, Катедра”Фармацевтични науки”.

Публикации

Член на