Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

ас. Янка Иванова Банева

9004 Варна, бул. “Цар Освободител” № 84, Медицински университет – Варна


Катедра: Физика и биофизика
УС:
Е-поща: yanysh@abv.bg / yanka.baneva@mu-varna.bg
Телефон: +35952677258

 

Биография

Завършила  Медицинска и Радиационна физика и техника в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. От 2008 г. е асистент в катедра „Медицинска физика и биофизика“ на МУ – Варна. През 2010 г. преминава обучение по медицинска физика в European school of medical physics – France. Същата година получава свидетелство за чуждоезикова специализация C1 по английски език и  сертификат по Английски език за разработване на учебни планове и програми от НБУ.

През 2012 г. на 17th international school on Condensed Matter Physics “Open problems in Condensed Matter physics, biomedical physics and their applications”, получава BEST POSTER PRIZE за “Thermoluminescence Properties of Eu + Li Co-doped Gd2O3, Induced by UV light”.

Публикации

Член на

Съюза на физиците в България, клон Варна; Българското дружество по биомедицинска физика и инженерство (БДБМФИ) ; Съюза на учените, клон Варна.