Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Доц. Мария Атанасова Раданова д.б.

Катедра по Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика; Лаборатория по нутригеномика, функционални храни и нутрацевтици
Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”
ул. Марин Дринов № 55, 9002 Варна; стая 107


Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: maria.radanova@mu-varna.bg
Телефон: +35952677050

 

Биография

Родена на 14.05.1975г. в гр. Русе. Завършила молекулярна биология в Биологически факултет, СУ “Св. Климент Охридски” през 1999 г. От 2006 г. е асистент в Катедрата по Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, към Лаборатория по Нутригеномика, функционални храни и нутрацевтици, на МУ–Варна. Специализант по биохимия към катедрата.

През 2011 г. успешно защитила дисертация на тема: “Проучване на молекулни ефекти от инхибирането на C1q при болни с лупусен нефрит”. Научни ръководители: доц. Диана Иванова, дб, доц. д-р Валентин Икономов, дмн

Публикации

Има 11 публикации и 19 участия в научни конгреси, както и 6 краткосрочни обучения в чужбина.

Научни публикации

Отворен достъп

1) Radanova M., Vasilev V., Deliyska B., Kishore U., Ikonomov V., and Ivanova D. Anti-C1q autoantibodies specific against the globular domain of the C1qB-chain from patient with lupus nephritis inhibit C1q binding to IgG and CRP. Immunobiology http://dx.doi.org/10.1016/j.imbio.2011.11.007, 2011

2) Roumenina L. T., Sène D., Radanova M., Blouin J., Halbwachs-Mecarelli L., Dragon-Durey M., Fridman W. H., and Fremeaux-Bacchi V. Functional complement C1q abnormality leads to impaired immune complexes and apoptotic cell clearance. J Immunol 187, 4369-73, 2011

3) Roumenina L. T., Radanova M., Atanasov B. P., Popov K. T., Kaveri S. V., Lacroix-Desmazes S., Fremeaux-Bacchi V. and Dimitrov J. D. Heme interacts with C1q and inhibits the classical complement pathway. J Biol Chem 286, 16459-69, 2011

4) Tsacheva I., Radanova M., Todorova N., Argirova T. and Kishore U. Detection of autoantibodies against the globular domain of human C1q in the sera of systemic lupus erythematosus patients. Mol Immunol 44, 2147-51, 2007

5) Deliyska B., Tsacheva I., Radanova M., Stoianova V., Tchorbadjieva M. and Dobreva. N. Lupus nephritis sera contain autoantibodies that recognize epitopes within the globular fragment of C1q. Med Pregl 60 Suppl 2, 25-7, 2007

6) Раданова, М., Руменина Л., Цачева Ив. C1q – една удивителна молекула. Силистра: Издателство и печатница “Ритт” – 68 с., ISBN-10: 954-759-145-2, 2006

Член на

Съюз на учените – Варна, България

Съюз на учените в България, секция “Биохимия, биофизика и молекулярна биология” (член на FEBS)

Европейска Организация по нутригеномика (NuGO);

Асоциация на биохимичните катедри в България (АБКБ).