Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. биол. Цонка Славова Димитрова

Медицински Колеж, 9004 Варна, бул. „ Цар Освободител" № 84

Катедра: Биология
УС:
Е-поща: tsonka72@abv.bg / tsonka.dimirova@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 290

 

Биография

​Родена на 19.10.1972г. в гр. Сливен, обл. Сливенска. Завършила
ПУ “Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив, биологически факултет със специалност “Растителни биотехнологии” през 2000г. От 2010г. е асистент към Катедрата по Биология на МУ“ Проф. Д-р Параскев Стоянов”- гр. Варна.
Основните научни интереси са разработването на методики с моноклонални антитела в патологията.

Публикации

Член на

Дружеството по медицинска биология и генетика