Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Димитрина Христова Пейчева

​Факултет Фармация, ет. 3, лаб. 302


Катедра: Химия
УС:
Е-поща: d.peicheva@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 050, вътр. 2887

 

Биография

През 2013 г. завършва Шуменски университет „Епископ Константин Преславски", специалност Университетска химия.  

В Медицински университет-Варна постъпва на работа през 2016 г., като химичен лаборант към Катедрата.

Публикации

Член на