Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. биол. Галина Алексиева Янева д.б.

Медицински Колеж, 9004 Варна, бул. „ Цар Освободител" № 84


Катедра: Биология
УС:
Е-поща: galina_yanevaa@abv.bg / galina.yaneva@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 290

 

Биография

​Родена на 26.11.1975г. в гр. Белослав, обл. Варненска. Завършила
ПУ “Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив, биологически факултет със специалност Университетска биология и придобита квалификация педагог през 2004г. От 2009г. е асистент към Катедрата по Биология на МУ “ Проф. Д-р Параскев Стоянов”- гр. Варна.
Основни научни интереси са разработването на методики с моноклонални антитела в патология и съдебна медицина.

Публикации

Член на

​Дружеството по медицинска биология и генетика