Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

История и факти

Катедрата по биохимия е основана през 1962г. През годините съществува като самостоятелна катедра и УС последователно в състава на Катедрата по медицинска химия и биохимия и в този на Катедрата по предклинична, клинична фармакология, химия и биохимия. През 2007г. се отделя като самостоятелна Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика с ръководител проф. Д. Иванова д.б.н. Към Катедрата функционира и “Лаборатория по нутригеномика, функционални храни и нутрацевтици”.
Понастоящем академичният състав наброява 15 души (2 професори, 2 доценти, 3 главни асистенти и 8 асистенти). Освен тях в катедрата работят и 2 биолози, 2 биохимици и 2 санитари.