Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Гл. ас. биол. Джени Пенчева Чернева – Георгиева, д.б.

Медицински Колеж, 9004 Варна, бул. „ Цар Освободител" № 84


Катедра: Биология
УС: по фармакогнозия и фармацевтична ботаника
Е-поща: niki777_bg@abv.bg / djeni_cherneva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050 /вътр. 2884/

 

Биография

Родена на 01.10.1970 г. в гр. Балчик, обл. Варненска. Завършила през 1993 г.  СУ “Климент Охридски” – София, Биологически факултет със специалност “ Биология и химия”. От 2011г. е асистент към Факултета по  Медицина  – Варна, Катедра  “Биология ”.

Основните научни интереси са в областта на лечебните растения.

Публикации

Член на