Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Сибилия Малчева Иванова

Медицински университет – Варна, Факултет „Фармация",

бул. "Цар Освободител" №84, Б, етаж 6


Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: sibilia@abv.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Родена през 1970 г. Завършила магистратура по химия в ШУ „Епископ Константин Преславски“ през 1996 г.

От 2016 г. е химик в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика.

Публикации

Член на