Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. маг. фарм. Силвия Йорданова Стамова


Катедра: Фармацевтична химия
УС:
Е-поща:
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

През 2001 г.завършва Математическа гимназия  „ Атанас  Радевˮ в град Ямбол с отличен успех. През 2004г. се дипломира като помощник фармацевт, а през 2016г. като магистър по Фармация от Медицински университет - Варна.
Има дългогодишен опит в Болнична аптека.Член е на съюза на болничните фармацевти в България.

От 2017 г.е асистент в Катедра по „ Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънтˮ. Води лабораторни и семинарни упражнения по дисциплината „Фармацевтичен анализˮ.

Публикации

Член на