Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Гост-доц. фарм. Стефка Николова Иванова д.ф.

Факултет по фармация - Варна, гр. Варна ул. "Цар Освободител" 84


Катедра: Фармацевтични технологии
УС:Технология на лекарствените форми и биофармация
Е-поща: stiteva@yahoo.com / stefka.titeva@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 245

 

Биография

Родена на 24.05.1944 г. в гр. Калофер. Завършила фармация във ВМИ – София през 1967 г. През 1982 г. Защитава докторска дисертация. Хабилитира се през 1986 г. Има придобити специалности “Технология на лекарствените форми” през 1992 г. и “Клинична фармация” през 2005 г. От 2009 г. е назначена като доцент в МУ – Варна, Факултет по фармация.

Публикации

Има над 100 приложни и научни разработки, от тях около 90 научни статии (15 в международни списания с IF), авторски свидетелства и патенти. Има над 60 участия в български и международни форуми, внедрени 10 фармацевтични препарата в производството. Основните научни разработки са върху стабилността и биофармацевтичното поведение на различни видове лекарствени форми, процесите на освобождаване на лекарствените вещества и създаване на лекарствени форми с контролирано освобождаване на база съполимери. Има участие в 8 проекта и е ръководител на един.

Член на

Член е на Постоянната комисия по здравеопазване и спорт към НАОА. Научно дружество по фармация. Редколегия на сп. Фармация