Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Aс. маг. фарм. Стела Тошкова Драгоманова


Катедра: Фармакология, токсикология и фармакотерапия
УС:
Е-поща: stela.dragomanova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Завършила фармация в МУ – София, ФФ през 2004 г. Работен стаж в аптечната сфера общо 13 години. От 2005г. до 2010г. работи като ръководител аптека. През 2010г. Назначена като асистент към катедра Предклинична и клинична фармакология, Факултет Медицина в МУ-Варна. През 2014г. назначена в Катедра Предклинични и клинични науки, УС Фармакология и токсикология, Факултет Фармация в МУ-Варна.

Интереси - в областта на специфичните фармацевтични специалности – фармакология, токсикология, експериментална фармакология и токсикология, фармакогнозия и технология на лекарствата.

Зачислена на специализация по Клинична фармация през 2011г.

Зачислена за докторант при ИНБ-БАН през 2014г.

Публикации

Член на

Член на Български фармацевтичен съюз (от 2004 г.), член на Комисията по етика и качество към РФК – Варна.​